Şəxsi hesab açmaqla Siz hər həftə övladınızın inkişaf mərhələsi, ana bətnində olan dəyişikliklər və yeni layihələrimiz haqqında bildirişlər vasitəsilə məlumat əldə edəcəksiniz.

Qeydiyyatdan keç

Qeyd: Bütün istifadəçi məlumatları məxfi saxlanılır


Ana qayğısı və körpə beyni

Ananın emosional vəziyyəti körpənin bətndaxili inkişafında həm fizioloji, həm də psixoloji olaraq əhəmiyyəti olduqca böyükdür.

İnsan beyninin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri plastikliyidir. Beyin sabit orqan deyil, xarici qıcıqlara daim özünü yeniləyərək yeni sinaptik əlaqələr quraraq cavab verir. Bu proses, xüsusilə, körpənin ilk 3 ilində baş verir.

Qeyd olunan bu dövrdə ana səsi, davranışları, toxunuşu, qayğısı körpənin beyninin inkişafında ən vacib şərtlərdən biridir.

Körpə hələ dünyaya gəlmədən də ana ilə arasında emosional bağlılıq yaranır. Körpə beyninin inkişafında ananın qayğısının rolu olduqca böyükdür.

Hippokamp və prefrontal korteksin hipotalamus-hipofiz böyrəküstü vəz sisteminə təsiri körpəlikdə ananın qayğı göstərib-göstərməməsindən asılı olaraq, zəif və ya güclü ola bilər.

Beyinləri fMRT ilə müşahidə altında olan körpələrin prefrontal korteksində ən yüksək aktivlik anaları körpələrə gülümsəyən zaman qeyd edilmişdir. Prefrontal korteks isə planlama, rasional düşünmə, yəni davranışları idarə etmədir.

Ananın uzunmüddətli stressi isə dölə neqativ təsir göstərə bilir. Bu da, əsasən, ürək-damar sisteminin və beynin fəaliyyətinin pozulması ilə təzahür edir.