Şəxsi hesab açmaqla Siz hər həftə övladınızın inkişaf mərhələsi, ana bətnində olan dəyişikliklər və yeni layihələrimiz haqqında bildirişlər vasitəsilə məlumat əldə edəcəksiniz.

Qeydiyyatdan keç

Qeyd: Bütün istifadəçi məlumatları məxfi saxlanılır


On ikinci həftədə skrininq müayinələr. İkili test

Hamiləlikdə 11-14-cü həftələrdə (11 həftə 0 gün-13 həftə 6 gün) əvvəl ultrasəs müayinə, sonra ikili test edilməlidir. İkili test ultrasəs müayinə ilə birgə edildikdə ikili kombinə test adlanır.İkili kombinə test bu günlərdən əvvəl və ya sonra edilə bilməz.

 Ultrasəs müayinə zamanı dölün ənsə qalınlığı (NT-nuchal tranclucency) və baş-büzdüm məsafəsi (CRL) ölçülür və müayinə kağızına qeyd edilir. Burun sümüyünün izlənilməsi əhəmiyyətlidir.Həmçinin 11-14-cü həftələrdə ultrasəs müayinə ilə:

·         Uşaqlığın quruluş anomaliyalarının olub-olmaması, mioma və digər patologiyalar aşkarlanır.

·         Yumurtalıqlar izlənilir, sarı cisim kistası görülə bilər. Çox zaman bu kista öz-özünə geri inkişaf edir, lakin bəzən hamiləliyin sonuna qədər qala bilər.

·         Döldə həyati əhəmiyyətli bir sıra anomaliyalar- anensefaliya, qarının ön divarı anomaliyaları, bir sıra ürək qüsurları aşkarlana bilər.

 

Fetal ənsə qalınlığı- nuchal translucency.

Fetal ənsə qalınlığı- ultrasəs müayinədə dölün boynunun arxa qisminin qalınlığıdır. Döl inkişaf böyüdükcə bu qalınlıq da artır. Ölçmə aparılarkən çox diqqətli olmaq lazımdır, millimetrlik xəta riskləri müəyyən etmədə böyük dəyişikliklər yaradır.

Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, aşağıdakı hallarda ənsə qalınlığı normadan artıq olur:

Ø  Xromosom anomaliyaları : trisomiya 13, trisomiya 18, trisomiya 21, Turner sindromu (45, X0).

Ø  Ürək anomaliyaları.

Ø  Ağciyər anomaliyaları.

Ø  Böyrək anomaliyaları.

Ø  Qarın divarı anomaliyaları.

Ø  Bəzi genetik xəstəliklər( Noonan sindromu, Arthrogryposis, Smith-Lemli-Opitz sindromu, Sticker sindromu, Jarco-Levine sindromu və bəzi skelet-anomaliyaları).

 

Lakin dölün ənsə qalınlığının ölçülməsinin fetal anomaliyaların müəyyən olunmasında təkbaşına istifadəsi məsləhət görülmür. İkili testin tərkib hissəsi kimi informativdir.

İkili kombinə test üçün USM ilə yanaşı eyni gündə anadan qan nümunəsi götürülür. Qan nümunəsini ac, tox ikən və günün hansı vaxtında vermənizin nəticəyə təsiri yoxdur. Qanda β-HCG və PAPP-A (pregnancy associated plasma protein-hamiləliyə bağlı plazma proteini) dəyərləri yoxlanılır. Trisomiya 21 ( Daun sindromu) və trisomi 18 (Edwards sindromu) üçün risk müəyyənləşdirilir.

Nəticələr az riskli və yüksək riskli olaraq ikiyə ayrılır. Daun sindromu üçün risk sərhəddi 1/270-dir.Məsələn, nəticə 1/500-dürsə, risk azdır, 1/200 olarsa,risk yüksək qəbul edilir. Edward sindomu üçün risk sərhəddi 1/100-dür. Məslən, risk 1/150 olarsa, demək risk azdır, 1/80 olarsa, çoxdur. Əgər risk azdırsa, heç bir müdaxilə olunmur, risk yüksəkdirsə, amniosentez(bax: səh .. ) edilir.

 Ultrasəs müayinə olunmadan tək ikili test edilərsə, anomaliyalar 65% hallarda, hər ikisi olunarsa, 85% hallarda aşkarlanır.

Sual:Ultrasəs müayinədə burun sümüyü aşkarlanmasının əhəmiyyəti nədir?

 Ultrasəs müayinə  ilə burun sümüyünün olub-olmaması aşkarlanır.Bu həftələrdə döllərin 98%-də burun sümüyü olur, qalan 2 %-də aşkarlanmır.Daun sindromlu döllərin 70%-də, Edward sindromlu döllərin 50%-də, trisomiya 13-Patau sindromlu döllərin 30%-də ultrasəs müayinədə burun sümüyü görünmür.